پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

شرف خانواده فاضل (1392)

X
نظر شما
ارسال نظر
کاربر مهمان

عالی

+

شرف خانواده فاضل (1392)

X

با مرگ پدر خانواده دکتر فاضل، خانواده مرفه و ثروتمند او دچار گرفتاری ها و دردسرهای پیش بینی نشده ای می شوند. دختر او به همراه همسرش که در خارج زندگی می کنند برای مراسم به تهران می آیند و برادر کوچک او برای استقبال به فرودگاه میرود. اما همسر این خانم برای دیدن خانواده زنش شدیدا" استرس دارد و به همین دلیل خانمش به او دو قرص آرام بخش که در ماشین برادرش بود می دهد. این قرص ها در واقع قرص های روان گردان بودند و ...

فیلم ها

شرف خانواده فاضل (1392)

با مرگ پدر خانواده دکتر فاضل، خانواده مرفه و ثروتمند او دچار گرفتاری ها و دردسرهای پیش بینی نشده ای می شوند. دختر او به همراه همسرش که در خارج زندگی می کنند برای مراسم به تهران می آیند و برادر کوچک او برای استقبال به فرودگاه میرود. اما همسر این خانم برای دیدن خانواده زنش شدیدا" استرس دارد و به همین دلیل خانمش به او دو قرص آرام بخش که در ماشین برادرش بود می دهد. این قرص ها در واقع قرص های روان گردان بودند و ...

1401/11/27
بیشتر...
نظرات