پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

مهر خاموش (1381)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

مهر خاموش (1381)

X

پریسا از خانواده متولی ست و به همسری مردی از خانواده متوسط در آمده. در روزهای اول جنگ که مسعود به جبهه ها میرفت تا بنا به اقتضای شغلش طبابت کند ، فتاحی پدر پریسا سعی می کند تا پریسا را از کشور خارج کند.

سریال

مهر خاموش (1381)

پریسا از خانواده متولی ست و به همسری مردی از خانواده متوسط در آمده. در روزهای اول جنگ که مسعود به جبهه ها میرفت تا بنا به اقتضای شغلش طبابت کند ، فتاحی پدر پریسا سعی می کند تا پریسا را از کشور خارج کند.

1398/05/10 17784
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+