پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

پای پیاده (1384)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

پای پیاده (1384)

X

"امیر" و "داود" برای یافتن و حل ماجرایی راهی تهران می‌شوند، در بدو ورود آنها ، کیف‌قاپ‌ها وسایلشان را می‌دزدند و آنان به ناچار مشغول به کار می‌شوند. این اتفاق منجربه آشنایی آنها با افرادی از طبقات مختلف جامعه که در شرایط متفاوتی هستند می‌شود...

سریال

پای پیاده (1384)

"امیر" و "داود" برای یافتن و حل ماجرایی راهی تهران می‌شوند، در بدو ورود آنها ، کیف‌قاپ‌ها وسایلشان را می‌دزدند و آنان به ناچار مشغول به کار می‌شوند. این اتفاق منجربه آشنایی آنها با افرادی از طبقات مختلف جامعه که در شرایط متفاوتی هستند می‌شود...

1397/05/26 9958
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+