پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

ریسمانی نزدیک‌تر از رگ

X
نظر شما
ارسال نظر
+

ریسمانی نزدیک‌تر از رگ

X

در جنوب لبنان، پیرمردِ کشاورز بر لبهٔ دره ای سر سبز خانه‌ای نو برای خانواده اش بنا کرده است. با اشغال جنوب، خانه به دست دشمن می‌افتد و تبدیل به مقر نظامی آنان می‌شود. پیرمرد که نمی‌تواند از خانه‌اش دل بکند، به عمارت کهنه و متروکهٔ پدری در سمت دیگرِ دره نقل مکان می‌کند. حالا کار هر غروبِ او این شده که روی چهارپایه چوبی، در بالکن خانهٔ قدیمی بنشیند، به سیگارش پک بزند و نگاه حسرت بارش را به خانهٔ اشغال شده و سربازان درون آن بدوزد

فیلم ها

ریسمانی نزدیک‌تر از رگ

در جنوب لبنان، پیرمردِ کشاورز بر لبهٔ دره ای سر سبز خانه‌ای نو برای خانواده اش بنا کرده است. با اشغال جنوب، خانه به دست دشمن می‌افتد و تبدیل به مقر نظامی آنان می‌شود. پیرمرد که نمی‌تواند از خانه‌اش دل بکند، به عمارت کهنه و متروکهٔ پدری در سمت دیگرِ دره نقل مکان می‌کند. حالا کار هر غروبِ او این شده که روی چهارپایه چوبی، در بالکن خانهٔ قدیمی بنشیند، به سیگارش پک بزند و نگاه حسرت بارش را به خانهٔ اشغال شده و سربازان درون آن بدوزد

1403/01/16
بیشتر...
نظرات