پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

زارع شيکاگو (1380)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

زارع شيکاگو (1380)

X

 قصه در يک روزنامه در دهه هزارونهصدوبيست در شيکاگو اتفاق مي افتد . در واقع زارع شيکاگو روزنامه اي است که به روش سنتي در شيکاگو به مسائل کشاورزي مي پردازد و خوانندگان محدودي دارد مدير روزنامه (محسن زهتاب ) که آدمي سنتي است ، پرسنلي محدود دارد و درصدد است تا آدم لايقي را به جاي خود بگمارد و به سفر برود جواني به نام سام (فريبرز عرب نيا) براي گرفتن کار به دفتر روزنامه مي آيد. او حاضر است حتي براي تميزکردن محيط کار وارد اين شغل شود؛ ولي عملا پس از ورود، با ترفند و چاپلوسي ، مدير روزنامه را متقاعد مي کند که مي تواند سردبير خوبي براي روزنامه باشد مدير روزنامه کار را به دست او مي سپارد و به تعطيلات مي رود. وي با اين که هيچ تخصصي در امر کشاورزي ندارد با شگرد نوشتاري خود باعث بالارفتن شمارگان روزنامه مي شود که اين مساله باعث به وجود آمدن ماجراهايي مي شود...

فیلم ها

زارع شيکاگو (1380)

 قصه در يک روزنامه در دهه هزارونهصدوبيست در شيکاگو اتفاق مي افتد . در واقع زارع شيکاگو روزنامه اي است که به روش سنتي در شيکاگو به مسائل کشاورزي مي پردازد و خوانندگان محدودي دارد مدير روزنامه (محسن زهتاب ) که آدمي سنتي است ، پرسنلي محدود دارد و درصدد است تا آدم لايقي را به جاي خود بگمارد و به سفر برود جواني به نام سام (فريبرز عرب نيا) براي گرفتن کار به دفتر روزنامه مي آيد. او حاضر است حتي براي تميزکردن محيط کار وارد اين شغل شود؛ ولي عملا پس از ورود، با ترفند و چاپلوسي ، مدير روزنامه را متقاعد مي کند که مي تواند سردبير خوبي براي روزنامه باشد مدير روزنامه کار را به دست او مي سپارد و به تعطيلات مي رود. وي با اين که هيچ تخصصي در امر کشاورزي ندارد با شگرد نوشتاري خود باعث بالارفتن شمارگان روزنامه مي شود که اين مساله باعث به وجود آمدن ماجراهايي مي شود...

1402/09/02
بیشتر...
نظرات