پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

بیرون از بهشت (1385)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

بیرون از بهشت (1385)

X

در روایتی پلیسی، مهندس کلامی، رئیس حفاظت منابع طبیعی به قتل می‌رسد؛ پس از آن سرگرد ابراهیم نامدار که در گذشته دوستی دیرینه‌ای با او داشته است، برای پیگیری این پرونده مأموریت یافته و در تحقیقاتش در می‌یابد که افراد باند مافیای زمین و درخت، در قتل کلامی دست داشته‌اند و...

فیلم ها

بیرون از بهشت (1385)

در روایتی پلیسی، مهندس کلامی، رئیس حفاظت منابع طبیعی به قتل می‌رسد؛ پس از آن سرگرد ابراهیم نامدار که در گذشته دوستی دیرینه‌ای با او داشته است، برای پیگیری این پرونده مأموریت یافته و در تحقیقاتش در می‌یابد که افراد باند مافیای زمین و درخت، در قتل کلامی دست داشته‌اند و...

1402/02/26
بیشتر...
نظرات