پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

مهاجر (1368)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

مهاجر (1368)

X
اسد و محمود دو رزمنده دانشجو بودند آنها دو هواپیمای بدون سرنشین برای عکس‌برداری طراحی و ساخته بودند که به وسیله آن از مواضع دشمن عکسبرداری می کردند و گاهی مواضع دشمن را منهدم می کردند. به دلیل اینکه برد این هواپیماها کم بود اسد به همراه دو مأمور اطلاعات وغفور مجبور شد که هدایت هواپیما را در داخل خاک دشمن به دست گیرد یکی از این هواپیماها در یکی از عملیات صدمه دید و در خاک دشمن افتاد و اسد و غفور و دو مأمور دیگر نتوانستند برگردند . یکی از مأموران اطلاعات به دلیل اصابت ترکش شهید شد و غفور هم توسط عراقی ها اسیر شد . محمود از خاک جبهه ایران دومین هواپیمای بدون سرنشین را به خاک دشمن فرستاد و اسد توانست از خاک عراق آن را هدایت کند و مواضع دشمن را منهدم کند اما این هواپیما هم صدمه دید . اسد و مأمور اطلاعات در حین بازگشت به خاک ایران اولین هواپیمای بی سرنشین را پیدا کردند که صدمه کمی دیده بود اسد با تعمیر مجدد آن را به خاک ایران فرستاد و مأمور اطلاعات در حین باز کردن باند پرواز شهید شد و اسد هم برای هدایت هواپیمای بدون سرنشین به داخل نیزارها رفت و هواپیما را به سمت خاک ایران هدایت کرد...

فیلم ها

مهاجر (1368)

اسد و محمود دو رزمنده دانشجو بودند آنها دو هواپیمای بدون سرنشین برای عکس‌برداری طراحی و ساخته بودند که به وسیله آن از مواضع دشمن عکسبرداری می کردند و گاهی مواضع دشمن را منهدم می کردند. به دلیل اینکه برد این هواپیماها کم بود اسد به همراه دو مأمور اطلاعات وغفور مجبور شد که هدایت هواپیما را در داخل خاک دشمن به دست گیرد یکی از این هواپیماها در یکی از عملیات صدمه دید و در خاک دشمن افتاد و اسد و غفور و دو مأمور دیگر نتوانستند برگردند . یکی از مأموران اطلاعات به دلیل اصابت ترکش شهید شد و غفور هم توسط عراقی ها اسیر شد . محمود از خاک جبهه ایران دومین هواپیمای بدون سرنشین را به خاک دشمن فرستاد و اسد توانست از خاک عراق آن را هدایت کند و مواضع دشمن را منهدم کند اما این هواپیما هم صدمه دید . اسد و مأمور اطلاعات در حین بازگشت به خاک ایران اولین هواپیمای بی سرنشین را پیدا کردند که صدمه کمی دیده بود اسد با تعمیر مجدد آن را به خاک ایران فرستاد و مأمور اطلاعات در حین باز کردن باند پرواز شهید شد و اسد هم برای هدایت هواپیمای بدون سرنشین به داخل نیزارها رفت و هواپیما را به سمت خاک ایران هدایت کرد...

1401/07/07
بیشتر...
نظرات