پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

طهران روزگار نو (1378)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

طهران روزگار نو (1378)

X

قبل از شهریور 1320 ، رضاشاه امر به سر شماری می کند. او در تنها سفر خارجیاش به ترکیه دریافته که آتاتورک نفوس ترکیه را از همین طریق میداند. شیوه سر شماری متفاوت است: همه باید درخانه ها باشند تا سرشماری درست از کار در بیاید. عده ای از عوامل نظمیه از این خلوت و قرق بهره می گیرند و یک جواهر فروشی را در لاله زار غارت می کنند. غافل ازاین که قطعه ای از جواهرات عروس خان مظفر درمیان جواهرات سرقت رفته است. 

فیلم ها

طهران روزگار نو (1378)

قبل از شهریور 1320 ، رضاشاه امر به سر شماری می کند. او در تنها سفر خارجیاش به ترکیه دریافته که آتاتورک نفوس ترکیه را از همین طریق میداند. شیوه سر شماری متفاوت است: همه باید درخانه ها باشند تا سرشماری درست از کار در بیاید. عده ای از عوامل نظمیه از این خلوت و قرق بهره می گیرند و یک جواهر فروشی را در لاله زار غارت می کنند. غافل ازاین که قطعه ای از جواهرات عروس خان مظفر درمیان جواهرات سرقت رفته است. 

1398/12/15
بیشتر...
نظرات