پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

متولد 65 (1393)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

متولد 65 (1393)

X

"الهام" و "امیر" با رویای پولدار شدن هر بار خودشان را جای شخصیت‌های مختلف جا می‌زنند. وقتی به‌ طور اتفاقی به عنوان خریدار به ساختمانی مراجعه می‌کنند، با حقایقی ناگوار رو به رو می‌شوند که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فیلم ها

متولد 65 (1393)

"الهام" و "امیر" با رویای پولدار شدن هر بار خودشان را جای شخصیت‌های مختلف جا می‌زنند. وقتی به‌ طور اتفاقی به عنوان خریدار به ساختمانی مراجعه می‌کنند، با حقایقی ناگوار رو به رو می‌شوند که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

1397/04/14
بیشتر...
نظرات