پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

گلچهره (1389)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

گلچهره (1389)

X

"اشرف‌ خان" صاحب سینمای کابل است که پس سقوط دولت کمونیستی نجیب‌الله و تسلط دولت جدید بر کابل می‌خواهد سینمایش را باز سازی کند، اما یکپارچگی دولت دیری نمی‌پاید و جنگ‌های داخلی بار دیگر از خرابه‌های کابل سر برمی‌آورد و این جنگ به فیلم‌خانه ملی افغانستان نیز راه می‌یابد، جایی که تاریخ تصویری یک ملت در آن نهفته است.

فیلم ها

گلچهره (1389)

"اشرف‌ خان" صاحب سینمای کابل است که پس سقوط دولت کمونیستی نجیب‌الله و تسلط دولت جدید بر کابل می‌خواهد سینمایش را باز سازی کند، اما یکپارچگی دولت دیری نمی‌پاید و جنگ‌های داخلی بار دیگر از خرابه‌های کابل سر برمی‌آورد و این جنگ به فیلم‌خانه ملی افغانستان نیز راه می‌یابد، جایی که تاریخ تصویری یک ملت در آن نهفته است.

1397/02/20
بیشتر...
نظرات