پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

اتوبوس (1364)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

اتوبوس (1364)

X

اهالی یك روستا به دو گروه بالادهی و پایین دهی (حیدری ونعمتی) تقسیم شده اند. سركرده نعمتی ها نمكزار خود را به كدخدا، كه به دشمنی و كینه بین دو گروه دامن می زند می فروشد و یک اتوبوس مستعمل می خرد تا با آن مسافركشی كند. ورود اتوبوس به روستا كار گاریچی (مسافركش) حیدری ها را كساد می كند و اختلاف ها بیش تر می شود. در این میان كدخدا سركرده حیدری ها را ترغیب می كند تا آسیابش را به او ــ كدخدا ــ بفروشد و اتوبوسی بخرد. کشمکش بیش از پیش بالا می گیرد. وساطت ها و نصایح معلم روستا و ریش سفید ده كارساز واقع نمیشود.

فیلم ها

اتوبوس (1364)

اهالی یك روستا به دو گروه بالادهی و پایین دهی (حیدری ونعمتی) تقسیم شده اند. سركرده نعمتی ها نمكزار خود را به كدخدا، كه به دشمنی و كینه بین دو گروه دامن می زند می فروشد و یک اتوبوس مستعمل می خرد تا با آن مسافركشی كند. ورود اتوبوس به روستا كار گاریچی (مسافركش) حیدری ها را كساد می كند و اختلاف ها بیش تر می شود. در این میان كدخدا سركرده حیدری ها را ترغیب می كند تا آسیابش را به او ــ كدخدا ــ بفروشد و اتوبوسی بخرد. کشمکش بیش از پیش بالا می گیرد. وساطت ها و نصایح معلم روستا و ریش سفید ده كارساز واقع نمیشود.

1396/07/27
بیشتر...
نظرات