پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

دیگه چه خبر! (1370)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

دیگه چه خبر! (1370)

X

فرشته در يك خانواده سنتی زندگی می‎كند كه آزادی بيشتری به پسرها می‎دهند؛ برای همين برادرش به اكتشاف رو آورده و او به خواندن ادبيات فارسی گرايش می‎یابد. فرشته به خاطر نقد شعر اتل متل توتوله از دانشگاه اخراج و ناچار در يك انتشارات به كار مشغول می شود. او از همان ابتدا با خانم عزتی كه در شركت مسئول رسيدگی به نوشته های جديد است مشكل پيدا می كند. از طرفی همراه برادرش به كار روی يك ربات مشغول است. برادرش عباس يك ماشين حساب را تغيير می دهد و به فرشته می گويد كه می تواند با فشار دکمه آن ذهن مردم را بخواند. او به اين وسيله روی رئيس شركت و خانم عزتی تاثير می گذارد و تغييراتی در رفتار آن ها ايجاد می كند و در انتها زمانی كه ميفهمد آن دستگاه فقط يك ماشين حساب است و...

فیلم ها

دیگه چه خبر! (1370)

فرشته در يك خانواده سنتی زندگی می‎كند كه آزادی بيشتری به پسرها می‎دهند؛ برای همين برادرش به اكتشاف رو آورده و او به خواندن ادبيات فارسی گرايش می‎یابد. فرشته به خاطر نقد شعر اتل متل توتوله از دانشگاه اخراج و ناچار در يك انتشارات به كار مشغول می شود. او از همان ابتدا با خانم عزتی كه در شركت مسئول رسيدگی به نوشته های جديد است مشكل پيدا می كند. از طرفی همراه برادرش به كار روی يك ربات مشغول است. برادرش عباس يك ماشين حساب را تغيير می دهد و به فرشته می گويد كه می تواند با فشار دکمه آن ذهن مردم را بخواند. او به اين وسيله روی رئيس شركت و خانم عزتی تاثير می گذارد و تغييراتی در رفتار آن ها ايجاد می كند و در انتها زمانی كه ميفهمد آن دستگاه فقط يك ماشين حساب است و...

1400/03/20
بیشتر...
نظرات