پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

رضا ناجی

X

ناجی، رضا (زاده‎ی 5 دی 1321، تبریز)

رضا ناجی در سال 1360 با نمایشنامه‌ای به نام «سخن خاک» وارد قاب تلویزیون شد و در سال 1368 با ایفای نقش در فیلم «گل سرخ» قدم به عرصه سینما گذاشت. اما پس از شرکت در تست گریم فیلم «بچه‌های آسمان» (1375) ساخته‎ی مجید مجیدی، توانست از بین 2500 نفر به‌عنوان نقش اول انتخاب شود و به شهرت برسد.

او در فیلم‌هایی نظیر «تولد یک پروانه» (1376)،« پرواز خاموش» (1377)،«باران» (1379)، «پرنده‌باز کوچک» (1380)، «او» (1382)، «بید مجنون» (1383)، «باغ‌های کندلوس» (1383)، «یک قدم تا خدا» (1385)، «باد در علفزار می‌پیچد» (1386)، «پای پیاده» (1387)، «پاییز» (1388)، «من و زیبا» (1390)، «ترنج در ترنج» (1391)، «نقش نگار» (1392)، «مردی شبیه گرگ» (1393) و «نهنگ عنبر» (1394) و مجموعه‌هایی چون «بوی خوش زندگی» (1385)، «از یاد رفته» (1388)، «موج و صخره» (1389) و «بیدار باش» (1390) به نقش‌آفرینی پرداخته‌است.

این هنرمند برای ایفای نقش در فیلم «آواز گنجشک‌ها» (1386)، موفق به دریافت خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد از جشنواره‎ی فیلم برلین، جایزه‎ی بهترین بازیگر مرد از جشنواره‎ی فیلم دمشق، جشنواره‎ی فیلم آسیا پاسیفیک استرالیا و جشن نویسندگان و منتقدان کشور گشته است.

در سال ۱۳۸۸ اداره ک‍ل ف‍ره‍ن‍گ و ارش‍‍اد اس‍لام‍‍ی آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان ش‍رق‍‍ی، به م‍ن‍ظور پ‍‍اس‍داش‍ت مقام او، یک م‍ج‍ت‍م‍‍ع ف‍ره‍ن‍گی و س‍ی‍ن‍م‍‍ایی را ب‍ه نام «م‍ج‍ت‍م‍‍ع س‍ی‍ن‍م‍‍ای‍‍ی ن‍‍اج‍‍ی» ن‍‍ام‌گ‍ذاری کرد.

هنرمندان

رضا ناجی

ناجی، رضا (زاده‎ی 5 دی 1321، تبریز)

رضا ناجی در سال 1360 با نمایشنامه‌ای به نام «سخن خاک» وارد قاب تلویزیون شد و در سال 1368 با ایفای نقش در فیلم «گل سرخ» قدم به عرصه سینما گذاشت. اما پس از شرکت در تست گریم فیلم «بچه‌های آسمان» (1375) ساخته‎ی مجید مجیدی، توانست از بین 2500 نفر به‌عنوان نقش اول انتخاب شود و به شهرت برسد.

او در فیلم‌هایی نظیر «تولد یک پروانه» (1376)،« پرواز خاموش» (1377)،«باران» (1379)، «پرنده‌باز کوچک» (1380)، «او» (1382)، «بید مجنون» (1383)، «باغ‌های کندلوس» (1383)، «یک قدم تا خدا» (1385)، «باد در علفزار می‌پیچد» (1386)، «پای پیاده» (1387)، «پاییز» (1388)، «من و زیبا» (1390)، «ترنج در ترنج» (1391)، «نقش نگار» (1392)، «مردی شبیه گرگ» (1393) و «نهنگ عنبر» (1394) و مجموعه‌هایی چون «بوی خوش زندگی» (1385)، «از یاد رفته» (1388)، «موج و صخره» (1389) و «بیدار باش» (1390) به نقش‌آفرینی پرداخته‌است.

این هنرمند برای ایفای نقش در فیلم «آواز گنجشک‌ها» (1386)، موفق به دریافت خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد از جشنواره‎ی فیلم برلین، جایزه‎ی بهترین بازیگر مرد از جشنواره‎ی فیلم دمشق، جشنواره‎ی فیلم آسیا پاسیفیک استرالیا و جشن نویسندگان و منتقدان کشور گشته است.

در سال ۱۳۸۸ اداره ک‍ل ف‍ره‍ن‍گ و ارش‍‍اد اس‍لام‍‍ی آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان ش‍رق‍‍ی، به م‍ن‍ظور پ‍‍اس‍داش‍ت مقام او، یک م‍ج‍ت‍م‍‍ع ف‍ره‍ن‍گی و س‍ی‍ن‍م‍‍ایی را ب‍ه نام «م‍ج‍ت‍م‍‍ع س‍ی‍ن‍م‍‍ای‍‍ی ن‍‍اج‍‍ی» ن‍‍ام‌گ‍ذاری کرد.

بیشتر...