پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

حسن فتحی

X

فتحی، حسن (زادهی 1338، تهران)  

حسن فتحی دارای مدرک کارشناسی روانشناسی و کارشناسی‌ ارشد کارگردانی است. وی مرحلهی نخست فعالیت ادبی و هنری‌اش را با نویسندگی و کارگردانی نمایش‌های صحنه‌ای، انتشار ویژه‌نامه در خصوص نمایش‌های سنتی و نقد تئاتر، تحقیق و نگارش مجموعه‌های مستند و نگارش مقاله برای مجلاتی چون سروش، تماشاخانه، دنیای تصویر و فیلم و سینما آغاز کرد.

فتحی نگارش و کارگردانی فیلم‌هایی چون «پستچی سه بار در نمی‌زند» (1387)، «یک روز دیگر» (1390) و کارگردانی فیلم‌های «ازدواج به سبک ایرانی» (1383) و «کیفر» (1388) را در کارنامه‌ی هنری خود دارد.

وی همچنین مجموعه‌هایی نظیر «معمای یک قتل» (1373)، «عاطفه» (1373)، «پهلوانان نمی‌میرند» (1376-1374) ، «فردا دیر است» (1377-1376)، «شب دهم» (1380)، «روشنتر از خاموشی» (1381)، «مدار صفر درجه» (1386)، «میوهی ممنوعه» (1386)، «اشک‌ها و لبخندها» (1388)، «در مسیر زاینده‌رود» (1389) و «زمانه» (1391) را به عهده داشته است.

حسن فتحی با ساخت مجموعهی «شهرزاد»، اولین تجربهی خود برای شبکهی نمایش خانگی را در سال 1394 روانهی بازار کرد.

او در کنار فعالیت‌های تولیدی و هنری، در زمینهی تدریس در دانشگاه‌ها نیز فعال است.

هنرمندان

حسن فتحی

فتحی، حسن (زادهی 1338، تهران)  

حسن فتحی دارای مدرک کارشناسی روانشناسی و کارشناسی‌ ارشد کارگردانی است. وی مرحلهی نخست فعالیت ادبی و هنری‌اش را با نویسندگی و کارگردانی نمایش‌های صحنه‌ای، انتشار ویژه‌نامه در خصوص نمایش‌های سنتی و نقد تئاتر، تحقیق و نگارش مجموعه‌های مستند و نگارش مقاله برای مجلاتی چون سروش، تماشاخانه، دنیای تصویر و فیلم و سینما آغاز کرد.

فتحی نگارش و کارگردانی فیلم‌هایی چون «پستچی سه بار در نمی‌زند» (1387)، «یک روز دیگر» (1390) و کارگردانی فیلم‌های «ازدواج به سبک ایرانی» (1383) و «کیفر» (1388) را در کارنامه‌ی هنری خود دارد.

وی همچنین مجموعه‌هایی نظیر «معمای یک قتل» (1373)، «عاطفه» (1373)، «پهلوانان نمی‌میرند» (1376-1374) ، «فردا دیر است» (1377-1376)، «شب دهم» (1380)، «روشنتر از خاموشی» (1381)، «مدار صفر درجه» (1386)، «میوهی ممنوعه» (1386)، «اشک‌ها و لبخندها» (1388)، «در مسیر زاینده‌رود» (1389) و «زمانه» (1391) را به عهده داشته است.

حسن فتحی با ساخت مجموعهی «شهرزاد»، اولین تجربهی خود برای شبکهی نمایش خانگی را در سال 1394 روانهی بازار کرد.

او در کنار فعالیت‌های تولیدی و هنری، در زمینهی تدریس در دانشگاه‌ها نیز فعال است.

بیشتر...