پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

روزهای بهتر (کهنه سرباز)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

روزهای بهتر (کهنه سرباز)

X

کهنه سرباز قصه مهر ناگسستنی جمع خانواده است حتی پس از کوران حوادث و مصائب. قصه عبور از تیرگی و رسیدن به روشنایی و گشایش. قصه سربازی است که ایثار را پس از جنگ حالا در دشت و کوهستان تکرار می‌کند.

سریال

روزهای بهتر (کهنه سرباز)

کهنه سرباز قصه مهر ناگسستنی جمع خانواده است حتی پس از کوران حوادث و مصائب. قصه عبور از تیرگی و رسیدن به روشنایی و گشایش. قصه سربازی است که ایثار را پس از جنگ حالا در دشت و کوهستان تکرار می‌کند.

1402/01/20 4199
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+