پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

خورشید شب (1374)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

خورشید شب (1374)

X

«شیخ مفید» عالم و فقیه قرن سوم و چهارم هجری، در واپسین روزهای زندگی خود، در محل تبعیدش، خاطرات ۶۹ ساله اش را از كودكی تا حال مرور می كند. «محمد بن نعمان» ملقب به «شیخ مفید» در دورانی به دنیا می آید كه امیران آل بویه جهت ایجاد یك حكومت مقتدر و متمركز و تضعیف عباسیان، بغداد را پایتخت قرار داده اند و اختلافات قومی و مذهبی بین ایرانیان و اعراب شدت گرفته است. او مورد لطف و عنایت ویژه امام غائب (ع) قرار گرفته و رهبری علویان و شیعیان را به عهده می گیرد و با كمك «عضدالدوله دیلمی» اولین مدرسه طلاب را بنیان می گذارد و به ترویج فقه و علم الهیات می پردازد. با مرگ «عضدالدوله» و سازش عباسیان با تركان غزنوی و امرای بویه، كلاسهای شیخ تعطیل و از رفتن او به منبر نیز جلوگیری می شود. «شیخ» را به عكبری تبعید می كنند تا او را در فرصت مناسبی به قتل برسانند...

 

سریال

خورشید شب (1374)

«شیخ مفید» عالم و فقیه قرن سوم و چهارم هجری، در واپسین روزهای زندگی خود، در محل تبعیدش، خاطرات ۶۹ ساله اش را از كودكی تا حال مرور می كند. «محمد بن نعمان» ملقب به «شیخ مفید» در دورانی به دنیا می آید كه امیران آل بویه جهت ایجاد یك حكومت مقتدر و متمركز و تضعیف عباسیان، بغداد را پایتخت قرار داده اند و اختلافات قومی و مذهبی بین ایرانیان و اعراب شدت گرفته است. او مورد لطف و عنایت ویژه امام غائب (ع) قرار گرفته و رهبری علویان و شیعیان را به عهده می گیرد و با كمك «عضدالدوله دیلمی» اولین مدرسه طلاب را بنیان می گذارد و به ترویج فقه و علم الهیات می پردازد. با مرگ «عضدالدوله» و سازش عباسیان با تركان غزنوی و امرای بویه، كلاسهای شیخ تعطیل و از رفتن او به منبر نیز جلوگیری می شود. «شیخ» را به عكبری تبعید می كنند تا او را در فرصت مناسبی به قتل برسانند...

 

1397/07/29 7961
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+