پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

جست‌وجو در شهر (1381)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

جست‌وجو در شهر (1381)

X

خانم جوانی به نام فریبا رفیعی در شبی گروگان گرفته می شود ... سرهنگ مسعود امینی مامور این عملیات ، هنگام برخورد با عوامل گروگانگیری، چشمم به خانم رفیعی می خورد و تیرش به خطا می رود .... فرد گروگانگیر از این فرصت استفاده کرده و با شلیک به باک ماشینی از محل حادثه فرار می کند ... سرهنگ امینی از ناحیه دو چشم مجروح می شود ... سروان پویا سپهری معاون سرهنگ امینی در دوران نقاهت رئیسش از او مراقبت می کند ... اما در یکی از این روزها عکس خانم رفیعی را کنار تخت سرهنگ امینی می بیند  ...

سریال

جست‌وجو در شهر (1381)

خانم جوانی به نام فریبا رفیعی در شبی گروگان گرفته می شود ... سرهنگ مسعود امینی مامور این عملیات ، هنگام برخورد با عوامل گروگانگیری، چشمم به خانم رفیعی می خورد و تیرش به خطا می رود .... فرد گروگانگیر از این فرصت استفاده کرده و با شلیک به باک ماشینی از محل حادثه فرار می کند ... سرهنگ امینی از ناحیه دو چشم مجروح می شود ... سروان پویا سپهری معاون سرهنگ امینی در دوران نقاهت رئیسش از او مراقبت می کند ... اما در یکی از این روزها عکس خانم رفیعی را کنار تخت سرهنگ امینی می بیند  ...

1396/04/27 6757
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+