پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

تگرگ و آفتاب (1393)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

تگرگ و آفتاب (1393)

X

یحیی که رزمنده جوانی است و برای یک مرخصی چند روزه به شهر آمده ناخواسته در موقعیتی خاص قرار می گیرد و بین ماندن در شهر و بازگشت به منطقه مردد می شود. 

 
 
 

فیلم ها

تگرگ و آفتاب (1393)

یحیی که رزمنده جوانی است و برای یک مرخصی چند روزه به شهر آمده ناخواسته در موقعیتی خاص قرار می گیرد و بین ماندن در شهر و بازگشت به منطقه مردد می شود. 

 
 
 

1400/07/08
بیشتر...
نظرات