پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

رنگ خدا (1377)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

رنگ خدا (1377)

X

محمد رمضانی فرزند نابيناي هاشم كه در مدرسه نابينايان تحصيل می كند براي گذراندن تعطيلات به خانه بازمی گردد. هاشم كه پس از مرگ همسر خود با مادرش زندگی می كند، تصميم به ازدواج مجدد می گيرد. او به همين منظور محمد را به كارگاه نجاری می فرستد. مادر هاشم كه به نشان اعتراض در مقابل اين اقدام خانه را ترك كرده بود بعلت بيماری مجبور به بازگشت می شود و سرانجام در بستر بيماری از دنيا می رود.

هاشم كه با مرگ مادر خود و شنيدن جواب منفی از نامزدش بيش از هميشه احساس تنهايی می كند به سراغ محمد رفته و او را به خانه بازمی گرداند ولی محمد در ميانه راه بر اثر شكسته شدن پل به داخل رودخانه افتاده و هاشم نيز برای نجات محمد خود را به داخل رودخانه می اندازد. اما خود نيز گرفتار می شود. پس از بهوش آمدن با پيكر بی جان فرزندش مواجه می شود. هاشم كه پس از مرگ همسر و مادرش فرزند كوچك خود را نيز از دست رفته می بيند او را در آغوش می گيرد و محمد نيز در آغوش پدر جانی دوباره می يابد...

فیلم ها

رنگ خدا (1377)

محمد رمضانی فرزند نابيناي هاشم كه در مدرسه نابينايان تحصيل می كند براي گذراندن تعطيلات به خانه بازمی گردد. هاشم كه پس از مرگ همسر خود با مادرش زندگی می كند، تصميم به ازدواج مجدد می گيرد. او به همين منظور محمد را به كارگاه نجاری می فرستد. مادر هاشم كه به نشان اعتراض در مقابل اين اقدام خانه را ترك كرده بود بعلت بيماری مجبور به بازگشت می شود و سرانجام در بستر بيماری از دنيا می رود.

هاشم كه با مرگ مادر خود و شنيدن جواب منفی از نامزدش بيش از هميشه احساس تنهايی می كند به سراغ محمد رفته و او را به خانه بازمی گرداند ولی محمد در ميانه راه بر اثر شكسته شدن پل به داخل رودخانه افتاده و هاشم نيز برای نجات محمد خود را به داخل رودخانه می اندازد. اما خود نيز گرفتار می شود. پس از بهوش آمدن با پيكر بی جان فرزندش مواجه می شود. هاشم كه پس از مرگ همسر و مادرش فرزند كوچك خود را نيز از دست رفته می بيند او را در آغوش می گيرد و محمد نيز در آغوش پدر جانی دوباره می يابد...

1400/06/04
بیشتر...
نظرات