پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

جوانی (1377)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

جوانی (1377)

X

امیر به همراه دوستان خود نوید و عظیم به كارهای خلاف اشتغال دارد. او در پی ربودن كیف الهام كه دانشجوی رشته فیلمسازی است با او آشنا می شود. شهاب از دوستان امیر كه رئیس یكی از باندهای قاچاق است بدنبال عدم همكاری امیر، در پی یك توطئه او را به پلیس معرفی می كند. امیر پس از دستگیری بدنبال همكاری اش با پلیس در شناسایی عوامل پخش مواد مخدر از جمله شهاب از زندان آزاد می شود. الهام به دنبال ساخت فیلم خود و در پی یافتن شخصیت اصلی فیلم كه شباهت زیادی به امیر دارد با او رابطه برقرار كرده و سرانجام با او ازدواج می كند.

فیلم ها

جوانی (1377)

امیر به همراه دوستان خود نوید و عظیم به كارهای خلاف اشتغال دارد. او در پی ربودن كیف الهام كه دانشجوی رشته فیلمسازی است با او آشنا می شود. شهاب از دوستان امیر كه رئیس یكی از باندهای قاچاق است بدنبال عدم همكاری امیر، در پی یك توطئه او را به پلیس معرفی می كند. امیر پس از دستگیری بدنبال همكاری اش با پلیس در شناسایی عوامل پخش مواد مخدر از جمله شهاب از زندان آزاد می شود. الهام به دنبال ساخت فیلم خود و در پی یافتن شخصیت اصلی فیلم كه شباهت زیادی به امیر دارد با او رابطه برقرار كرده و سرانجام با او ازدواج می كند.

1397/09/01
بیشتر...
نظرات
آنونس ها
فیلم ها