پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

شیر سنگی (1365)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

شیر سنگی (1365)

X

یک گروه انگلیسی در زمان حکومت رضا خان، برای استخراج نفت به منطقه کوچ‌نشینان ایل بختیاری می‌روند. کار استخراج نفت با استفاده از نیروی کار مردان ایل در حال انجام است و در این میان یک سرباز انگلیسی مفقود می‌شود. "خدامراد" که پوتین‌های سرباز را به پا کرده است در ایل مورد بازجویی قرار می‌گیرد و مأموران حکومت نیز وارد پرونده مفقود شدن سرباز انگلیسی می‌شوند و . . .

فیلم ها

شیر سنگی (1365)

یک گروه انگلیسی در زمان حکومت رضا خان، برای استخراج نفت به منطقه کوچ‌نشینان ایل بختیاری می‌روند. کار استخراج نفت با استفاده از نیروی کار مردان ایل در حال انجام است و در این میان یک سرباز انگلیسی مفقود می‌شود. "خدامراد" که پوتین‌های سرباز را به پا کرده است در ایل مورد بازجویی قرار می‌گیرد و مأموران حکومت نیز وارد پرونده مفقود شدن سرباز انگلیسی می‌شوند و . . .

1400/11/14
بیشتر...
نظرات
آنونس ها