پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

دکل (1374)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

دکل (1374)

X

شهر آبادان در محاصره دشمن و زیر آتش مداوم قرار گرفته بود. گروهی از نوجوانان بسیجی زیر فرمان حمید، عازم آنجا می شوند تا دكلی كه شهر را مورد حمله های پیاپی قرار می دهد را نابود کنند. شهر به تدریج تخلیه می شود و در این میان خانواده حمید نیز تصمیم به ترك شهر می گیرند. اما زهرا، خواهر حمید، حاضر به ترك شهر نیست و تصمیم دارد در كنار برادرش، در برابر دشمن مقاومت كند...

فیلم ها

دکل (1374)

شهر آبادان در محاصره دشمن و زیر آتش مداوم قرار گرفته بود. گروهی از نوجوانان بسیجی زیر فرمان حمید، عازم آنجا می شوند تا دكلی كه شهر را مورد حمله های پیاپی قرار می دهد را نابود کنند. شهر به تدریج تخلیه می شود و در این میان خانواده حمید نیز تصمیم به ترك شهر می گیرند. اما زهرا، خواهر حمید، حاضر به ترك شهر نیست و تصمیم دارد در كنار برادرش، در برابر دشمن مقاومت كند...

1396/07/03
بیشتر...
نظرات
آنونس ها