پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

راه آبی ابریشم (1389)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

راه آبی ابریشم (1389)

X

شاذان بن یوسف که به تحصیل علم نجوم در دارالعلوم شیراز مشغول است، قبول می‌نماید تا به همراه سلیمان، ناخدای معروف سیراف در سفری پر مخاطره قدم بگذارد. او به عنوان کاتب، راهی سفری دشوار می‌شود تا ره‌نامه‌ای از دیده‌ها و شنیده‌هایش، برای سایر دریانوردان و سیاحان بنویسد. کشتی‌ دیگری نیز به سرپرستی ناخدا ادریس، اما تحت فرمان و حکم سلیمان، برای عبور از میانه دریا و رسیدن به چین، با آنان همراه می‌گردد. وقتی کشتی برای تهیه آب و آذوقه در سرزمین مسقط لنگر می‌اندازد، ادریس از دستورات سلیمان سرپیچی کرده و ماهورا، دختری از امیرزادگان ایرانی را به کنیزی به کشتی خود می‌برد و بین دو کشتی اختلافاتی پیش می‌آید. با این حال، آنان راه خود را به سوی چین پیش می‌گیرند و در این راه، با خطرات و دشواری‌های مختلفی رو به رو می‌شوند.

فیلم ها

راه آبی ابریشم (1389)

شاذان بن یوسف که به تحصیل علم نجوم در دارالعلوم شیراز مشغول است، قبول می‌نماید تا به همراه سلیمان، ناخدای معروف سیراف در سفری پر مخاطره قدم بگذارد. او به عنوان کاتب، راهی سفری دشوار می‌شود تا ره‌نامه‌ای از دیده‌ها و شنیده‌هایش، برای سایر دریانوردان و سیاحان بنویسد. کشتی‌ دیگری نیز به سرپرستی ناخدا ادریس، اما تحت فرمان و حکم سلیمان، برای عبور از میانه دریا و رسیدن به چین، با آنان همراه می‌گردد. وقتی کشتی برای تهیه آب و آذوقه در سرزمین مسقط لنگر می‌اندازد، ادریس از دستورات سلیمان سرپیچی کرده و ماهورا، دختری از امیرزادگان ایرانی را به کنیزی به کشتی خود می‌برد و بین دو کشتی اختلافاتی پیش می‌آید. با این حال، آنان راه خود را به سوی چین پیش می‌گیرند و در این راه، با خطرات و دشواری‌های مختلفی رو به رو می‌شوند.

1400/10/02
بیشتر...
نظرات